You are currently viewing คณะนิเทศศาสตร์ จบแล้วมาทำงานอะไรได้บ้าง

คณะนิเทศศาสตร์ จบแล้วมาทำงานอะไรได้บ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

คณะนิเทศศาสตร์ เป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารมีหน้าที่ต่างๆมากมาย และคณะนิเทศศาสตร์นั้นมีการเรียนวิชาอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น วิชาการสื่อสาร วิชาการผลิต ต่างๆอีกมากมาย ที่จะทำให้คนนั้นทำออกมาให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการเรียนนิเทศศาสตร์ และมีวิธีการสอนการใช้โซเชียลมีเดียมากมายวิธีการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์และได้รับความสนใจ และสามารถกระจายสื่อให้สู่ในโลกที่ใหญ่กว้าง และเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากรายการเรียนนิเทศศาสตร์ที่เขาทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์และโทรทัศน์ อาจจะเป็นวิทยุภาพยนตร์ต่างๆ ที่ให้ความสนใจแก่งานประเภทนี้แล้วนิเทศศาสตร์นั้นมีสาขาอะไรบ้างที่เปิดสอน

คณะนิเทศศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง

ขึ้นอยู่แต่ละสถาบันด้วยว่านิเทศศาสตร์นั้นเขาเปิดสาขาอะไรบ้าง แต่ที่เปิดสาขาหลักเลยก็ สาขาวิชาภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพยนตร์การสื่อสาร สาขาการแสดงศิลปะในการแสดง สาขาสื่อสารตราสินค้า สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาลูกค้าสัมพันธ์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ที่สามารถกระจายเสียงได้ สาขาสื่อมวลชน สาขาสื่อสารการตลาด สาขาวิชาสื่อสารองค์กร สาขาเปิดการแสดง และก็สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นคุณต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บสถาบันนั้นได้เลย

จบแล้วทำงานด้านไหนบ้าง

ต้องบอกแล้วว่าการที่เราเรียนคณะนิเทศศาสตร์จะทำให้เรานั้นสามารถจบออกมาแล้วสามารถประกอบอาชีพงานประเภทใดบ้างที่น่าสนใจต้องบอกไปว่าการที่เราจบคณะนิเทศศาสตร์มานั้นจะทำให้เรามีตัวเลือกมากมาย ในการประกอบอาชีพในอนาคตไม่ว่าจะเป็น นักข่าว ช่างภาพผู้อำนวยการสร้าง พิธีกรดีเจสามารถเป็นได้ รวมถึงการเขียนบทตัวละครในภาพยนตร์ต่างๆผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ผลิตภาพยนตร์ แล้วสามารถโฆษณาต่างๆได้นักประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ในการวางแผนในรูปแบบนักวิจัย Graphic Design เจ้าหน้าที่การตัดต่อคลิปวีดีโอต่างๆที่ตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้อย่างมาก 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

คุณจำเป็นจะต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่า ม.6 นั่นเองมีความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ต้องบอกแล้วว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่อนข้างแตกฉาน และมีความสนใจและชื่นชอบในการศิลปะสื่อสาร แล้วต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันโลก สามารถปรับตัวกับบุคคลได้ดีและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีไหวพริบในการทำงานที่รวดเร็ว